Wybierz oddział

Historia Olimpiad Specjalnych

Rozpoczęcie działalności

Rozpoczęcie działalności ruchu Special Olympics w USA i Kanadzie przypada na  rok 1963. Dziedziczka znanej fortuny, Pani Eunice Kennedy Shriver (foto) przygotowała i przeprowadziła pierwsze półkolonie sportowe dla osób z upośledzeniem umysłowym.

I Międzynarodowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych zorganizowano pięć lat później, w 1968 roku w Chicago. Udział wzięło aż 1000 zawodników. Od tego czasu systematycznie odbywają się kolejne imprezy rangi światowej.

W 1983 roku do międzynarodowej rywalizacji  dołączyła reprezentacja  z Polski.

Światowe Zimowe Igrzyska Special Olympics po raz pierwszy zostały przeprowadzone w 1977 roku w Colorado. Igrzyska letnie i zimowe odbywają się w cyklu 4 letnim, naprzemiennie co 2 lata letnie i zimowe. Polska reprezentacja wystąpiła w Światowych Zimowych Igrzyskach Special Olympics pierwszy raz  w 1985 roku.

Lata 80'

Lata 80' to początki ruchu Special Olympics w Polsce.

Na początku lat 80 idea Olimpiad Specjalnych dociera do naszego kraju. Przy Zarządzie Głównym TPD powstaje w 1985 roku Ogólnopolska Rada Olimpiad Specjalnych. Program Olimpiady Specjalne - Polska otrzymuje oficjalną akredytację na III poziomie. Polska jest pierwszym krajem z obszaru centralnej i wschodniej Europy, z którym Special Olympics nawiązuje oficjalną współpracę.

W 1987 roku odbywa się I Ogólnopolska Olimpiada Specjalna na obiektach warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Polska staje się propagatorem idei ruchu Special Olympics w tej części Europy. W 1988 roku odbywa się w Nowym Targu I Ogólnopolska Zimowa Olimpiada Specjalna, a w 1989 w Warszawie II Ogólnopolska Letnia Olimpiada Specjalna.

Rok 1990

Powołanie samodzielnego Polskiego Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Upośledzonych Umysłowo Olimpiady Specjalne - Polska.

Rok 1991

III Ogólnopolska Letnia Olimpiada Specjalna w Warszawie i udział 40 osobowej reprezentacji Polski w Światowych Letnich Igrzyskach Special Olympics w Minneapolis, USA

Lata 1992 – 1995

Lata bardzo prężnego rozwoju ruchu Special Olympics w Polsce i w Europie. Polska ma już przyznany przez Special Olympics International najwyższy, I poziom akredytacji. W wielu rejonach naszego kraju odbywają się licznie wojewódzkie olimpiady specjalne, treningi w różnych dyscyplinach oraz ogólnopolskie mityngi i turnieje o coraz większej liczbie uczestników i wyższym standardzie zawodów.

W 1993 roku reprezentacja naszego kraju uczestniczy w V Światowych Zimowych Igrzyskach w Austrii. W kraju organizujemy IV Ogólnopolską Letnią Olimpiadę Specjalną, a w latach 1992 i 1994 II i III Ogólnopolską Zimową Olimpiadę Specjalną - część narciarska w Zakopanym /1992/ i w Szklarskiej Porębie /1994/, a łyżwiarstwo i hokej halowy w Bydgoszczy.

Ruch Olimpiad Specjalnych w Polsce zyskuje coraz więcej sympatyków, przyjaciół, współorganizatorów i sponsorów, którzy umożliwiają mu coraz lepszą działalność. Do programu sportowego Olimpiad Specjalnych w Polsce włączanych jest coraz więcej dyscyplin sportowych oraz program rehabilitacyjny Treningu Aktywności Motorycznej dla osób o najniższej sprawności.

W roku 1995 odbywa się w Warszawie V Ogólnopolska Letnia Olimpiada Specjalna i 55 osobowa reprezentacja uczestniczy w IX Światowych Letnich Igrzyskach Special Olympics w New Haven, Connecticut, USA.

Rok 1996

IV Ogólnopolska Zimowa Olimpiada Specjalna w sportach narciarskich w Szklarskiej Porębie i łyżwiarstwo oraz hokej halowy w Bydgoszczy.

Rok 1997

Udział 56 osobowej reprezentacji Polski w VI Światowych Zimowych Igrzyskach Special Olympics w Kanadzie. Dla zawodów ogólnopolskich Olimpiad Specjalnych zostaje opracowany wieloletni kalendarz imprez sportowych, zapewniający cykliczność startów w poszczególnych dyscyplinach. Igrzyska letnie i zimowe będą odbywały się systematycznie co 4 lata, rok przed Igrzyskami Światowymi w naprzemiennym 2 letnim odstępie czasowym.

Rok 1998

30 lecie Special Olympics na świecie, a w Polsce VI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych z udziałem 1000 zawodników w 11 dyscyplinach sportowych.

Rok 1999

Walny Zjazd Stowarzyszenia, zmiana struktury i przekształcenie oddziałów wojewódzkich w oddziały regionalne. Na świecie, X Światowe Letnie Igrzyska Special Olympics w Północnej Karolinie, USA, z udziałem 48 zawodników z Polski.

Rok 2000

V Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Zakopanem. Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Groningen, Holandia.

Rok 2001

VII Światowe Zimowe Igrzyska Special Olympics – Alaska, Anchorage, USA. 25 godzin podróży lotniczych w jedną stronę. Minus 30 stopni Celsjusza i gorąca atmosfera na sportowych arenach.

Rok 2003

XI Światowe Letnie Igrzyska Special Olympics, Dublin, Irlandia. Wielki festiwal radości, tolerancji i miłości do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ogromny sukces organizatorów i wspomnienia uczestników programu Host Town.

Rok 2007

XII Światowe Letnie Igrzyska Special Olympics, Shanghai, Chiny. Największa jak dotąd impreza Olimpiad Specjalnych na świecie. Rozmach organizacyjny, tysiące oficjalnych gości z całego świata a nade wszystko radość sportowców i ich opiekunów złożyły się na niezapomniany charakter imprezy.

Rok 2008

Olimpiady Specjalne Polska uzyskują prawo i zaszczyt organizacji Europejskich Letnich Igrzysk w Warszawie w 2010 roku. Komitet Krajowy Stowarzyszenia dokonuje zmian w Statucie oraz powołuje Fundację, która zorganizuje tę wspaniałą Imprezę.

Po roku 2008

czytaj w aktualnościach...

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.