Wybierz oddział

Strategia rozwoju Olimpiad Specjalnych 2021-2024

29.10.2020

Olimpiady Specjalne na całym świecie opracowują co 4/5 lat startegię rozwoju by krok po kroku realizować stawiane sobie cele dot. zwiększania liczby zawodników i trenerów, rozwijać programy tj. Młodzi Sportowcy czy Sporty Zunifikowane, organziować szkolenia i zawody na różnym poziomie oraz nawiązywać partnerstwa z instytucjami państwowymi oraz sektorem prywatnym. Przedstawiamy poniżej schemat rozowju na lata 2021-2024.

Podsumowanie Olimpiad Specjalnych w liczbach na dzień 31 grudnia 2019r.

Special Olympics Europe/Eurasia w liczbach.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.