Wybierz oddział

Kodeks etyczny – 16 prawd wolontariusza

Nasza działalność jest możliwa dzięki pracy tysięcy wolontariuszy. Bez nich realizacja misji Olimpiad Specjalnych byłaby niemożliwa. Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie szkół średnich i podstawowych, a także rodziny sportowców z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby, które zgłaszają chęć i gotowość do pomocy w naszych działaniach.

Praca wolontariusza może być wykonywana przez każdego, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Każdy ma prawo być wolontariuszem. Olimpiady Specjalne dają możliwość zaangażowania się w całoroczny program działań sportowych i społecznych, który inspiruje miliony ludzi na całym świecie do działania na rzecz naszego stowarzyszenia. Jednocześnie dajemy szansę poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przyjaźni, zdobywania doświadczeń i umiejętności społecznych tj. pracy w zespole, rozwijania zdolności przywódczych, komunikatywności.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Olimpiad Specjalnych śmiało kontaktuj się z naszym biurem regionalnym.

Kodeks wolontariusza

 1. Jestem pewny, że chcę pomagać innym i przekonany o wartości tego co robię.
 2. Jestem lojalny i przestrzegam zasad.
 3. Unikam krytykowania rzeczy, których nie rozumiem - często okazuje się, że mają swoje uzasadnienie.
 4. Mówię otwarcie i pytam o rzeczy, których nie rozumiem.
 5. Staram się, by tłumione wątpliwości i frustracje nie odciągnęły mnie od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.
 6. Chętnie się uczę, rozszerzam wiedzę i stale się rozwijam.
 7. Staram się wiedzieć jak najwięcej o mojej organizacji i pracy.
 8. Doceniam kontrolę nad sobą i pracuję lepiej wykonując to, czego ode mnie się oczekuje.
 9. Jestem osobą, na której można polegać a moja praca jest zobowiązaniem, które wykonuję.
 10. Składam tylko takie obietnice, które jestem w stanie spełnić.
 11. Działam w zespole i mam swoje miejsce w grupie.
 12. Mam jasno określony zakres pracy i zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z jej wykonaniem.
 13. Wiem przed kim jestem odpowiedzialny za wykonanie swojej pracy i mam regularny  kontakt z tą osobą.
 14. Jestem chroniony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mi zadań.
 15. Jestem objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności.
 16. Nie ponoszę strat finansowych w związku z wykonywaną pracą.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.