Wybierz oddział

Niepełnosprawność Intelektualna

Czym jest niepełnosprawność intelektualna?

Termin niepełnosprawność intelektualna nie jest diagnozą, lecz objawem.
Nie informuje o etiologii, rokowaniu czy specyficznym leczeniu lecz odnosi się do stanu klinicznego i dotyczy funkcjonowania intelektualnego oraz społecznego osoby niepełnosprawnej.

Niepełnosprawność intelektualna dotyczy blisko 3% populacji  i stanowi poważny problem medyczny i społeczny współczesnego świata.
Częstotliwość jej występowania wśród dzieci do 16-ego roku życia waha się od 2 do 4%, a wśród osób dorosłych od 1 do 2%.


Niepełnosprawność intelektualna to obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego – zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych, w szczególności niezależności i odpowiedzialności.

Niepełnosprawność intelektualna jest najczęstszą niepełnosprawnością rozwojową.


 
 

Stopnie upośledzenia umysłowego

  • Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
  • Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
  • Upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym
  • Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokimJakie są najczęstsze przyczyny niepełnosprawności intelektualnej?
 
Uwarunkowania genetyczne.
Czasem niepełnosprawność intelektualna jest spowodowane nieprawidłowymi genami odziedziczonymi po rodzicach.
Przykłady chorób genetycznych to zespół Downa, Zespół łamliwego chromosomu X
 
Komplikacje w czasie ciąży.
Niepełnosprawność intelektualna może skutkować, gdy dziecko nie rozwija się wewnątrz matki prawidłowo. Kobieta, która pije alkohol lub dostaje infekcji np. różyczkę w czasie ciąży może również mieć dziecko z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Problemy podczas porodu.
Komplikacje występujące podczas porodu, gdy dziecko nie dostaje wystarczająco dużo tlenu, może to skutkować niepełnosprawnością intelektualną.
 
Choroby wieku dziecięcego.
Choroby takie jak krztusiec, odra czy zapalenie opon mózgowych mogą spowodować niepełnosprawność intelektualną dziecka.
 

O Niepełnosprawności Intelektualnej należy wiedzieć:
  • niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą zakaźną.
  • niepełnosprawność intelektualna nie jest to rodzaj choroby psychicznej, jak depresja.
  • nie ma lekarstwa na niepełnosprawność intelektualną.
  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mogą nauczyć się wielu rzeczy i normalnie żyć. 


Niepełnosprawność Intelektualna - jak się zachować i co warto wiedzieć.
 

źródło: www.integracja.org

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wymagają szczególnej wrażliwości. Nie przechodźmy obojętnie obok osób, które potrzebują naszej pomocy.

Prezentujemy film pokazujący standardy zachowań wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Obraz przygotowany przez Stowarzyszenie Integracja, ukazuje w prosty i przejrzysty sposób, jakich zachowań należy unikać, a jakie będą pomocne w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Krótki film instruktażowy odnosi się do różnych rodzajów dysfunkcji, jakie mogą nas dotknąć.
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną są wśród nas - pamiętajmy o tym!
 


Delikatny Zespół X

Delikatny Zespół X inaczej zespół łamliwego chromosomu X, to choroba genetyczna, która wpływa na rozwój danej osoby, zwłaszcza zachowanie i zdolność do uczenia się. Choroba ogranicza i zmienia umiejętności komunikacyjne, wygląd, wrażliwość na hałas, światło, lub podobny bodziec. Delikatny Zespół X jest najczęstszą formą niepełnosprawności intelektualnej. 
 

 Zespół Downa

Zespół Downa to przede wszystkim odmienność biologiczna człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową informację genetyczną chromosomu 21. To ona właśnie modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę pośród innych ludzi.
Pierwszy na odmienny wygląd niektórych dzieci z upośledzeniem umysłowym zwrócił uwagę pod koniec XIX wieku w 1866 r. angielski lekarz John Langdon Down. Od jego nazwiska pochodzi nazwa tego zespołu.
 

 Autyzm

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju.
Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. 
Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go również u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Nieleczony może prowadzić do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku.

 


Zamieszczamy tę bardzo ciekawą publikację studentów KUL-u  zatytułowaną: "Dziecko z Zespołem Downa - dzieckiem wyjątkowym? Szansa czy zagrożenie dla rodziny?".

„Piszę w imieniu grupy studentów psychologii KUL-u. W ramach zajęć z psychologii rehabilitacji przygotowaliśmy krótki e-book, który ma na celu pomóc i podnieść na duchu rodziców, którzy dowiadują się, że ich dzieci mają zespół Downa.

Chcielibyśmy podzielić się tym co zrobiliśmy i w jakiś sposób umożliwić przeczytanie tego dokumentu jak największej liczbie osób, którym mogłoby to pomóc. Wartość dokumentu tkwi głównie w przedstawionych w nim, inspirujących historiach rodzin, z którymi osobiście rozmawialiśmy. Zawarliśmy też zbiór użytecznych informacji i rad dla rodziców, którzy będą wychowywać dziecko z tą niepełnosprawnością.”
 


 

Polecamy wszystkim i prosimy o przekazywanie dalej, aby dotarła do jak największej liczby osób. 

Wiedza jest najlepszym sposobem na oswojenie się z innością osób z trisomią 21 chromosomu.
 


 


Niepełnosprawność Intelektualna - Zespół Downa w XXI wieku

 


 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.