Wybierz oddział

Wskazówki dla koordynatora

Jeśli planujesz podjąć z nami współpracę jako wolontariusz, Koordynator ds. Wolontariatu lub działasz w innej organizacji, która będzie w przyszłości rozwijać się w tym kierunku, możesz skorzystać z niektórych naszych doświadczeń.

Organizacja każdej imprezy Olimpiad Specjalnych odbywa się przy udziale dziesiątek, setek a nawet tysięcy wolontariuszy w różnym wieku, doświadczeniu życiowym i o różnych specjalnościach. Koordynacja ich pracy to zawsze duże wyzwanie. Poniżej znajdziesz kilka zasad, których przestrzeganie zbliży Cię do osiągnięcia końcowego sukcesu.

Zadania koordynatora ds. wolontariatu

 • Rekrutacja wolontariuszy
 • Szkolenie i podział zadań
 • Wsparcie podczas realizacji zadań
 • Podziękowanie.

Rekrutacja i wybór wolontariuszy

Wolontariusze to przede wszystkim uczniowie szkół średnich i wyższych, ale również są to pracownicy firm sponsorujących, lekarze, sędziowie, żołnierze i wiele innych osób.

 • Nawiązujemy współpracę ze szkołami, uczelniami i instytucjami zajmującymi się wolontariatem.
 • Wysyłamy im regularnie informacje o organizowanych w Olimpiadach Specjalnych imprezach. Informujemy również o tym, co się już odbyło.
 • Zapraszając na pierwsze spotkanie z kandydatami dbamy o szczegółową informację (plakaty w szkole, pismo przewodnie do dyrekcji szkoły i nauczycieli i inne).
 • Podczas spotkań z przyszłymi wolontariuszami wprowadzamy przyjazną atmosferę, dzielimy się swoimi doświadczeniami, słuchamy ich oczekiwań i wątpliwości.

Przed podjęciem współpracy pytamy:                                           

 • Czy wiesz, czym są  Olimpiady Specjalne?
 • Dlaczego jesteś zainteresowany współpracą z nami?
 • Jakie są Twoje oczekiwania związane z pracą w naszej organizacji?
 • Czy wcześniej pracowałeś jako wolontariusz?
 • Czy masz jakieś szczególne umiejętności i doświadczenia?

Szkolenie i podział zadań

Szkolenie dla wolontariuszy rozpoczynamy od podania ogólnych informacji o Olimpiadach Specjalnych: filozofia, misja, struktura. Następnie wyjaśniamy, czym jest niepełnosprawność intelektualna. Teraz przystępujemy do omówienia rodzaju i zakresu pracy dla wolontariuszy:

 • Podaj informacje o imprezie i roli wolontariuszy.
 • Ustal zadania do wykonania i precyzyjnie określaj zakresy pracy wolontariusza.
 • Uwzględniaj specyficzne umiejętności wolontariuszy.
 • Zaplanuj pracę, przydzielaj funkcje kluczowe i zwykłe.
 • Informacje ?kto, co, kiedy?, czyli szczegółowy plan działań.
 • Na koniec spotkania rozdaj pisemne  materiały pomocnicze.

Wsparcie podczas realizacji zadań

 • Traktuj wolontariusza jak przyjaciela.
 • Daj wolontariuszowi odpowiedzialność za jego zadanie.
 • Wspieraj wolontariuszy przy ich pracy.

Podziękowania

 • Zadbaj o wolontariuszy i przygotuj dla nich upominki np: pamiątkową koszulkę, znaczek, dyplomy.
 • Pamiętaj o wyżywieniu, a w szczególnych przypadkach o zakwaterowaniu.
 • Zawsze pamiętaj o podziękowaniu!

Zanim rozpoczniesz pracę...

 • Zapoznaj się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi angażowania wolontariuszy!
 • Zadbaj o ich ubezpieczenie i uzyskaj zgodę na udzielenie pierwszej pomocy w przypadku, gdy nie może podjąć decyzji o leczeniu osobiście!
 • Opracuj umowę o współpracy z wolontariuszem!
 • Od niepełnoletnich wolontariuszy uzyskaj zgodę ich rodziców na udział w imprezie!
 • Uzyskaj zgodę wolontariuszy na publikowanie ich zdjęć i wypowiedzi w celach promujących Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.