Wybierz oddział

Zdrowi Sportowcy

Zadaniem programu jest stałe zwiększanie możliwości psychofizycznych sportowców do profesjonalnego trenowania i pełnego wysiłku podczas startów w zawodach. Głównym celem programu jest systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców Olimpiad Specjalnych oraz przygotowanie specjalistów do przeprowadzania badań podczas regionalnych i narodowych zawodów Olimpiad Specjalnych. Bardzo ważny jest wzrost świadomości społecznej związanej z problemami dotyczącymi opieki zdrowotnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W latach 2005-2007 organizowaliśmy badania z FUNfitnessu, Zdrowego Uśmiechu, Zdrowego Słuchu i Promocji Zdrowia. W październiku 2007 roku podczas Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych przeszkoleni zostali Koordynatorzy projektu Sprawne Stopy i Zdrowe Oczy.

Cele:

 • wzrost świadomości społecznej związanej z problemami dotyczącymi opieki zdrowotnej osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców Olimpiad Specjalnych oraz przygotowanie lekarzy do przeprowadzania badań specjalistycznych podczas regionalnych i narodowych zawodów Olimpiad Specjalnych;
 • przeprowadzanie wszechstronnych badań lekarskich pod czas zawodów Olimpiad Specjalnych;
 • zbieranie i analiza wyników badań stanu zdrowia sportowców w celu określenia potrzeb;
 • szkolenia personelu medycznego.

Projekty w Programie

Zdrowy Uśmiech

 • przeprowadzanie standaryzowanych badań jamy ustnej przez przeszkolonych lekarzy oraz akcje profilaktyczne polegające na praktycznym przedstawianiu zasad i techniki higieny jamy ustnej
 • przygotowanie lekarzy i studentów stomatologii do pracy z osobami niepełnosprawnymi

Zdrowy Słuch

 • badania otolaryngologiczne i audiologiczne przeprowadzane za pomocą profesjonalnego, nowoczesnego sprzętu wraz z analizą uzyskanych wyników badań audiologicznych
 • określenie koniecznych badań kontrolnych (follow-up) lub specjalistycznych u sportowców ze stwierdzonymi zaburzeniami słuchu

Zdrowe Oczy  

 • diagnoza występujących rodzajów zaburzeń wzroku i dobór odpowiednich szkieł korekcyjnych
 • przygotowanie specjalnych sportowych okularów ochronnych z bezpiecznych tworzyw sztucznych dla osób uprawiających gry zespołowe  

Sprawne Stopy

 • przeprowadzanie badań kończyn dolnych  zawodników pod kątem deformacji stóp, stawów i związanych z tym dolegliwości bólowych
 • analiza stanu skóry i paznokci oraz kontrola jakości obuwia
 • zalecanie wizyt u specjalisty w przypadku zdiagnozowania poważnego problemu zdrowotnego

FUNfitness

 • wszechstronna ocena możliwości  fizycznych oraz badania zakresu ruchomości podstawowych stawów, ocena  zdolności utrzymywania ciała w równowadze oraz prawidłowej postawie
 • ocena zdolności motorycznych, takich jak wytrzymałość i siła.

Promocja Zdrowia

 • pomiar wzrostu i wagi  zawodnika oraz przekazywanie informacji  o zasadach prawidłowego odżywiania się, zagrożeniach związanych z paleniem papierosów i stosowaniem innych używek
 • przedstawianie korzyści płynących  z utrzymania higieny ciała
 • promowanie działań ochronnych przeciwko szkodliwym wpływom promieniowania UV

Ludzie w Programie

Osoby realizujące ten program to wolontariusze – specjaliści w zakresie stomatologii, okulistyki, optyki, podiatrii, ortopedii, laryngologii, dermatologii, medycyny ogólnej i fizjoterapii. Od listopada 2007 roku w ramach Programu współpracujemy z Narodowymi Koordynatorami Klinicznymi:

 1. Zdrowy Uśmiech – do maja 2008r. dr Tomasz Biskupski, Akademia Medyczna w Łodzi; od maja 2008 dr n. med. Kaja Wichrowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 2. Zdrowy Słuch – prof.  dr hab. Katarzyna Starska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 3. Zdrowe Oczy –dr Tomasz Dominik, adiunkt kliniki Okulistycznej WAM w Warszawie;
 4. FUNfitness – całościowa terapia fizyczna – mgr Sylwia Olesińska-Myśliwiec; 2009-2012 dr Andrzej Myśliwiec;
 5. Promocja Zdrowia – promowanie zdrowych postaw w życiu sportowców – dr Robert Ropiak, Ordynator OIOM Szpital Wojskowy w Olsztynie;
 6. Sprawne Stopy (podiatria) – schorzenia stóp, kolan, dermatologia, pielęgnacja stóp i paznokci – dr Anna Nadolska, AWF Poznań;

Od 2009 roku badania obsługiwane są przez profesjonalny zespół, obsługujący bazy danych poszczególnych badań, którym kierują:

 1. Łukasz Smak
 2. Jakub Szymura.

Poza stałą ekipą wolontariusz-specjalistów pracujemy ze studentami szkół i uczelni medycznych oraz wychowania fizycznego.

Partnerzy w realizacji programu w Polsce

Współpraca ze sponsorami i darczyńcami podczas realizacji Programu w latach 2006-2012:

 • Essilor Polonia Sp. z o.o. – soczewki okularowe, urządzenia pomiarowe;
 • SAFILO – oprawki okularowe, Google sportowe;
 • Oculus Sp. z o.o. – sprzęt do badania wzroku, specjaliści do obsługi sprzętu i wykonania badań;
 • Oticon – sprzęt do badania słuchu;
 • Technomex Sp. z o.o. – sprzęt do FUNfitness;
 • P&G – oficjalny partner Programu – dostarczanie produktów dla zawodników;

Hear the World – Międzynarodowa inicjatywa firmy PhonakHear the World ma podnosić świadomość na temat zagrożeń oraz dostarczać informacji o niedosłuchach. Muzyka to medium, które przenosi przesłanie Hear the World w świat. Inicjatywa jest wspierana przez znane światowe osobistości, które podzielają zaangażowanie firmy Phonak.

Poprzez wspieranie fundacji non-profit Hear The World wiodący producent systemów wspomagających słyszenie – Sonova wyrównuje szanse i poprawia jakość życia osób z ubytkiem słuchu na całym świecie. Grupa Sonova w szczególności wspiera projekty dla dzieci z wadą słuchu pomagając im prawidłowo rozwijać się i nadążać za rówieśnikami. Hear The World jest wspierane przez ponad 60 ambasadorów a są to mi.in.: Bryan Adams, Annie Lennox, Sting czy Joss Stone.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Hear The World wejdź na stronę: hear-the-world.com

Realizacja Programu w latach 2009-2012

Badania 2009-2012

* Liczba przebadanych zawodników Olimpiad Specjalnych uzależniona jest od liczby zawodników na zawodach w danym roku
* Rok 2010 – organizacja badań podczas Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Warszawa 2010

Liczba przebadanych zawodników 2006-2012

Nazwa projektu

2006

2007

2008

2009

2010 ELIOS

2010

2011

2012

FUNfitness

364

159

160

410

353

43

242

296

Zdrowy Słuch

X

143

160

370

741

44

256

185

Zdrowy Uśmiech

372

159

270

464

1033

40

299

463

Promocja Zdrowia

357

190

190

381

758

158

303

324

Zdrowe Oczy

X

164

310

320

900

45

232

274

Sprawne Stopy

x

270

270

412

1005

154

303

242

Realizacja programu w 2013 roku

IX Ogólnopolski Mityng Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych

12-14.04.2013

Hrubieszów

Zdrowe Oczy, Zdrowy Uśmiech

VII Ogólnopolski Mityng Wrotkarski Olimpiad Specjalnych

24-26.05.2013

Białystok

FUNfitness, Promocja Zdrowia, Zdrowy Słuch, Sprawne Stopy

IX  Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych

20-22.09.2013

Mielec i okolice

Sprawne Stopy, Zdrowy Uśmiech

XIV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych (drużyny 7 osobowe kobiet i mężczyzn)

26 - 27.09.2013

Bydgoszcz

Zdrowe Oczy, Zdrowy Uśmiech FUNfitness, Promocja Zdrowia, Zdrowy Słuch, Sprawne Stopy

 

zdjęcia autorstwa Piotra Kabały

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.