Wybierz oddział

Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych.

6.07.2023

W okresie od 2 maja do 31 grudnia 2023 roku nasz Oddział Regionalny Lubelskie realizuje Program Upowszechnia Sportu Osób Niepełnosprawnych MSiT poprzez projekt pn.: „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”, które jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie umowy została zawarta w dniu 02 czerwca 2023 umowa nr: 2023/0110/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa Celem projektu jest:
-zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności, wytrzymałości fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia; 
-wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
-kształtowanie zdrowego stylu życia;
-rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
-tworzenie alternatywnej formy spędzania czasu dla osób niepełnosprawnych
-kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
-podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

W realizacji zadania w naszym Oddziale Regionalnym bierze udział 40 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, 4 osoby obsługi instruktorsko-trenerskiej,  z  klubów Olimpiad : Słoneczni z DPS Krasnystaw, Olimpijczyk SOSW Hrubieszów, Lutnia SOSW  Zalutyń,   Roztocze  SOSW Tomaszów Lubelski. Zajęcia treningowe prowadzone są w 4 dyscyplinach sportowych:  , narciarstwo biegowe/wrotkarstwo, piłka nożna, tenis stołowy 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.