Wybierz oddział

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jak zostać zawodnikiem Olimpiad Specjalnych?

Aby zostać zawodnikiem należy zgłosić się do najbliższej istniejącej sekcji Olimpiad Specjalnych lub jeśli chętnych jest większa liczba, założyć taką sekcję w placówce szkolnej lub wychowawczej. Najlepiej jest skontaktować się z Dyrektorem Regionalnym, który wskaże najbliższą sekcję wraz z telefonem kontaktowym i osobą odpowiedzialną. Przyszły zawodnik może się zgłosić i otrzymać więcej informacji.

Jak założyć sekcję Olimpiad Specjalnych?

Najlepiej zadzwonić do Dyrektora Regionalnego Oddziału w danych województwie. Dyrektor prześle wymagane dokumenty i zorganizuje zebranie założycielskie sekcji. Kolejny krok to podpisanie porozumienia o działalności z dyrekcją danej placówki szkolno-wychowawczej.

Jak wystartować na zawodach Olimpiad Specjalnych?

Aby startować w zawodach Olimpiad Specjalnych na dowolnym poziomie należy najpierw być oficjalnie zarejestrowanym zawodnikiem i brać  udział w treningach. Następnie zawodnik przechodzi kolejne szczeble od zawodów w lokalnej sekcji do zawodów na poziomie regionu, kraju i świata. Każdy zawodnik startujący na Igrzyskach Światowych, zgodnie z przepisami Special Olympics Inc. musiał startować na zawodach niższej rangi.

O systemie kwalifikacji zawodników z zawodów niższego szczebla na wyższy mówią oficjalne przepisy (art. 1 – postanowienia ogólne i sekcja "T" – Kryteria awansowania – Na wyższy poziom uczestnictwa awansują medaliści zawodów szczebla niższego. Gdy miejsc na zawodach wyższej rangi jest mniej niż medalistów to awansują złoci medaliści, a gdy jest ich nadal więcej niż dostępnych miejsc to o awansie decyduje losowanie spośród złotych medalistów.

Czy osoby z inną niepełnosprawnością niż intelektualna mogą brać udział w treningach i zawodach Olimpiad Specjalnych?

Olimpiady Specjalne są organizacją działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z innymi typami niepełnosprawności mogą brać udział w zawodach Olimpiad Specjalnych jeśli dodatkowo są niepełnosprawne intelektualnie.

Dlaczego warto być w Olimpiadach Specjalnych?

Ponieważ misją i celem Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie udziału w całorocznym cyklu treningów i zawodów w wybranych olimpijskich dyscyplinach sportowych, zarówno letnich jak i zimowych.

Ponadto, Olimpiady Specjalne są ogólnoświatowym ruchem społecznym, który umożliwia wszechstronne kontakty towarzyskie i kulturalne. W trakcie zawodów są nawiązywane przyjaźnie, które trwają niekiedy całymi latami. Towarzyszący im bezsprzeczny rozwój umiejętności społecznych jest wartością dodaną do życia  naszych zawodników, którzy mogą się dzielić z innymi swoją radością i codzienną sprawnością.

Jak można wspomagać działania Olimpiad Specjalnych?

Pięknym wsparciem jest praca wolontariusza. Dar własnego czasu i serca, ofiarowany przez ludzi dobrej woli jest podstawą sukcesu naszej organizacji na całym świecie. Jeśli masz czas i chęć, możesz zgłosić się do dowolnego – najbliższego biura Olimpiad Specjalnych na terenie całego kraju. Pracy jest bardzo dużo. Zapraszamy!

Innym sposobem jest wsparcie finansowe lub rzeczowe. Darczyńca może przekazać kwotę pieniędzy na nasze konto lub zakupić niezbędny do treningów i codziennej pracy sprzęt.

Czym różnią się Olimpiady Specjalne od Ruchu Paraolimpijskiego?

Pomimo bardzo zbliżonej misji obie organizacje można porównać do dwóch różnych plemion. Ruch Paraolimpijski skupia sportowców w pełni sprawnych intelektualnie, którzy na jakimś etapie osobistego rozwoju doznali wypadku lub nieodwracalnej kontuzji ograniczających ich sprawność fizyczną.

Podopieczni Olimpiad Specjalnych to zawodnicy, których sprawność intelektualna odbiega od ogólnie przyjętych norm w danym społeczeństwie. Dodatkowo, mogą wystapić u nich również sprzężone niepełnosprawności fizyczne.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.